Chiến dịch Giờ Trái Đất với mục đích vận động cộng đồng, doanh nghiệp và toàn xã hội thực hiện các hoạt động về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018, tại Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 60 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ đồng loạt tắt đèn từ 20h30’ – 21h30’ ngày 24/3/2018. Trong gần 1 tháng của chiến dịch, sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức trên cả nước như cam kết sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp, các hộ gia đình, giao lưu với các khối trường học, tổ chức các cuộc thi, tổ chức chạy bộ vì Giờ Trái Đất…

Habeco nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo dựng và duy trì môi trường bền vững cho thế hệ tương lai. Là đơn vị luôn có trách nhiệm, ý thức trong công tác sản xuất sạch, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, Habeco mong muốn thông qua sự kiện này đóng góp vào mục tiêu xây dựng môi trường toàn cầu trong lành hơn.

Trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Habeco luôn cố gắng để làm giảm các tác động đến môi trường bằng công nghệ tiết kiệm điện, thực hành tiết kiệm năng lượng trong toàn hệ thống. Habeco hy vọng rằng Chiến dịch Giờ Trái Đất sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động của các doanh nghiệp và người dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng. Habeco hưởng ứng chiến dịch bằng kế hoạch hành động, từ chủ trương, chính sách quản lý nội bộ đến tuyên truyền để mọi cán bộ công nhân viên thực hiện những hành động tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường. Thông qua đó góp phần vào sự thành công, lan tỏa của chiến dịch, thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp mang thương hiệu quốc gia.

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên Nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Việt Nam tham gia Giờ Trái đất từ năm 2009. Giờ Trái đất năm 2017, sau 1 giờ kêu gọi hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết, hệ thống điện quốc gia đã tiết kiệm được 471.000 KWh./.