Trong 04 ngày từ 25- 28 tháng 1 năm 2018 Công đoàn Tổng công ty tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018 cho cán bộ công đoàn tại Công ty mẹ- Tổng công ty từ cấp tổ trưởng Công đoàn trở lên tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tham gia lớp học có 85/106 cán bộ công đoàn, với hai nội dung là Hướng dẫn về nghiệp vụ công tác tổ chức và hoạt động công đoàn cấp cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và Hướng dẫn các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn có đồng chí Đỗ Xuân Hạ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội.

Hiện nay, cán bộ công đoàn tại Công ty mẹ- Tổng công ty đều kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo nghiệp vụ công đoàn, hoạt động chủ yếu bằng kinh nghiệm, thói quen. Để khắc phục tình trạng này, Công đoàn Tổng công ty đã tăng cường tổ chức các lớp đào đào, tập huấn về nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ các cấp, nhất là cán bộ mới tham gia công tác công đoàn, thường kỳ Công đoàn Tổng công ty đều tổ chức tập trung cho các cán bộ Công đoàn từ cấp tổ trưởng trở lên. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong những năm qua, công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cũng còn một số vấn đề cần phải khắc phục đó là:

Một là, xác định nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng:

Yêu cầu về đào tạo, tập huấn cho cán bộ công đoàn cần thấy nội dung nào là cần thiết, xác định đối tượng đào tạo để lựa chọn nội dung, chuyên đề ưu tiên trong đào tạo, tập huấn. Cán bộ công đoàn các cấp có số lượng lớn, thường xuyên thay đổi, nhiều người mới được bầu làm công đoàn, chưa có khái niệm, hiểu biết về công đoàn, về chức năng nhiệm vụ của công đoàn, cho nên cần tập trung tập huấn cho nhóm đối tượng này.

Nội dung đào tạo tập huấn cho cán bộ các cấp nhiều, nhưng có thể nhóm theo chuyên đề như sau:

- Nội dung cơ bản là Tổ chức Công đoàn Việt Nam, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ, nguyên tắc hoạt động của tổ chức công đoàn. Hoạt động của công đoàn, nhiệm vụ và phương pháp làm việc của chủ tịch công đoàn nhà máy, công đoàn bộ phận, hoạt động của Tổ công đoàn...

- Nội dung cần thiết cho cán bộ công đoàn cần được trang bị những kiến thức  về Bộ Luật lao động, Luật BHXH. Cam kết trách nhiệm tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, vai trò của công đoàn với công tác ATVSLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà tại cơ quan, đơn vị.

- Nội dung theo chuyên đề hoạt động: công tác thi đua, tuyên giáo, nữ công, kiểm tra công đoàn, giải quyết khiếu nại tố cáo, Điều lệ Công đoàn, đại hội công đoàn…. và các nội dung hướng dẫn hoạt động công đoàn tại cơ sở.

Hai là, tài liệu tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng:

Cần thống nhất biên soạn bộ tài liệu. tài liệu giảng dạy cần nghiên cứu, xác định cho từng loại đối tượng, đặc biệt ở cơ sở cán bộ công đoàn hầu hết kiêm nhiệm, với nhiều trình độ khác nhau nên cách viết phải đơn giản, ngắn gọn.

Ba là, Cần sử dụng các phương pháp tích cực trong đào tạo, tập huấn là phương pháp tối ưu hiện nay. Với phương pháp này sẽ không gây nhàm chán, nặng nề trong mỗi buổi học và chất lượng tiếp thu bài giảng thông qua làm việc, thảo luận nhóm được nâng cao.