Tham dự buổi làm việc, về phía lãnh đạo tỉnh Phú Yên, có ông Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.

Tại cuộc họp, ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT HABECO trình bày về tình hình hoạt động của doanh nghiệp; đề xuất một số giải pháp phát triển Bia Hà Nội tại tỉnh Phú Yên. Để tăng thị phần tại Phú Yên, ngoài các giải pháp về sản xuất, quản lý thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp sẽ tiếp tục chú trọng tăng cường đội ngũ bán hàng làm công tác thị trường cũng như các cơ chế ưu đãi cho người tiêu dùng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Huỳnh Tấn Việt đồng tình với những đề xuất của doanh nghiệp, khẳng định sẽ chỉ đạo các ngành liên quan có sự quan tâm nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để doanh nghiệp phát triển sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ các hoạt động thương mại, quảng bá trên tinh thần cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.