Chương trình sinh hoạt ngoại khóa của Đảng bộ Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung hoạt động công tác Đảng, tăng cường công tác giáo dục truyền thống lịch sử và giao lưu tìm hiểu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đảng viên, Đảng bộ Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đã tổ chức chương trình sinh hoạt ngoại khóa cho toàn bộ Đảng viên Tổng công ty tại Huế. Chươg trình sinh hoạt ngoại khóa được chia thành 3 đợt để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh cho Tổng công ty.

Nếu Nghệ An là quê hương, là nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì kinh đô Huế xưa là quê hương thứ hai, nơi in đậm dấu ấn tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình. Người đã sống, lao động, học tập và tham gia các hoạt động yêu nước. Chính nơi đây là mảnh đất đã góp phần nuôi dưỡng, hun đúc và bước đầu hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để từ đó Người quyết định ra nước ngoài tìm đường “cứu dân - cứu nước”. Vì thế, Huế không những là nơi in đậm bóng hình của Bác, nơi đọng lại những tình cảm sâu nặng, những ký ức vẹn nguyên thủa thiếu thời, mà Huế còn là một thành tố    quan trọng đối với sự hình thành con người vĩ đại Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Tổng công ty đã  tổ chức cho các Đảng viên tham quan di tích lịch sử - văn hóa tại Huế như Bảo tàng Hồ Chí Minh; Đại nội – Hoàng cung của 13 vị vua triều Nguyễn: Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiền Lâm Các và Cửu Đỉnh; Lăng Khải Định và Lăng Tự Đức…

Sau chuyến hành trình, mỗi đảng viên đều cảm thấy ý nghĩa sâu sắc của đợt sinh hoạt ngoại khóa, thể hiện được lòng  biết ơn sâu sắc, đặc biệt là của thế hệ trẻ đỗi với các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.