Chương trình “Doanh nghiệp hành động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2018” do Bộ Công Thương triển khai trên toàn quốc từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018 nhằm có những hành động thiết thực, ý nghĩa đối với người tiêu dùng, hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3. Thông qua chương trình, sẽ giúp doanh nghiệp thực thi đúng các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và từ đó tạo ra động lực phát triển, nâng cao lợi thế và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển ổn định, bền vững của nền kinh tế.

Hưởng ứng thông điệp “Kinh doanh lành mạnh – Tiêu dùng bền vững” của chương trình, Bia Hà Nội phối hợp với Ban tổ chức tuyên truyền, định hướng để thay đổi nhận thức, hành vi mua sắm của tầng lớp người tiêu dùng, vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đồng thời, chương trình là cầu nối gắn kết giữa Bia Hà Nội với người tiêu dùng, cung cấp thông tin, kiến thức về các dòng sản phẩm của Bia Hà Nội đến người tiêu dùng và đông đảo khách tham quan thông qua gian hàng trưng bày cùng các hoạt động trải nghiệm sản phẩm Bia Hà Nội.