Thư chúc tết 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thư chúc tết 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương