Tin Doanh Nghiệp


Thông cáo báo chí: Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thông tin chính thức về việc hợp tác với Hợp tác xã Thương binh nặng 27/7

Nhận được thông tin phản ánh từ các đơn vị thông tấn báo chí liên quan đến việc hợp tác giữa Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) và Hợp tác xã Thương binh nặng 27/7, chúng tôi xin thông tin chính thức như sau.