Thể lệ chương trình khuyến mại Bia Lon Tết năm 2014

1. Thời gian khuyến mại và đổi thưởng: Từ 1/12/2013 đến hết 16h30 ngày 28/03/2014.

2. Phạm vi khuyến mại: Các tỉnh/thành phố từ Quảng Nam trở ra phía Bắc .

3. Hình thức khuyến mại: Giật nắp lon bia Hà Nội xác định trúng thưởng.

4. Đối tượng hưởng khuyến mại: Người tiêu dùng từ 18 tuổi trở lên.

5. Cơ cấu giải thưởng: xem chi tiết tại đây

6. Danh sách địa điểm đổi thưởng: Xem chi tiết tại đây