Chiến dịch “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm” là hoạt động khởi đầu cho Chương trình truyền thông “Hành động vì an toàn thực phẩm” trên quy mô toàn quốc trong năm 2017 và 2018 do Tạp chí Công Thương và Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Lễ phát động Chiến dịch "Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm"

Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm khích lệ và huy động sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng trên cả nước cùng hành động vì an toàn thực phẩm, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của mỗi cá nhân. Với nhiều hình thức thực hiện mới mẻ, hấp dẫn, đặc biệt thông qua các hoạt động lấy chữ ký trực tiếp và lấy chữ ký điện tử, chương trình được kỳ vọng sẽ tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ.

  

Tham gia Chiến dịch “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm”, Habeco một lần nữa thể hiện trách nhiệm của một trong những nhà sản xuất bia hàng đầu Việt Nam đối với người tiêu dùng về chất lượng các sản phẩm của Habeco, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm và giữ vững uy tín thương hiệu.

Ông Nguyễn Hải Hồ (bên phải) - Phó Tổng giám đốc đại diện Habeco ký tên hưởng ứng chiến dịch "Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm"

 Những năm qua, Habeco luôn đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Đặc biệt ghi nhận những sáng kiến trong khâu quản lý chất lượng, quy trình công nghệ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vận hành thiết bị nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm

Trong thời gian tới, Habeco sẽ triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ nhằm kêu gọi sự hướng ứng của toàn thể CBNV cùng tham gia tích cực vào chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm”. Thông qua các hoạt động lấy chữ ký trực tiếp, lấy chữ ký điện tử tại trang thông tin điện tử chính thức của chương trình: antoanthucphamhd.vn và các hoạt động khác diễn ra trong khuôn khổ chương trình.