THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 06/12/2019 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội về việc tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 30/01/2020 của Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO);

Ngày 14/01/2020, Đảng ủy HABECO được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội giao nhiệm vụ tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh niềm vinh dự, vui mừng khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tin tưởng, Đảng ủy HABECO xác định đây là nhiệm vụ chính trị then chốt, trọng tâm phải được triển khai khẩn trương, hiệu quả vào Qúy I/2020.

Với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; Đổi mới, năng động, sáng tạo hoạt động sản xuất kinh doanh; Phát huy truyền thồng thống, sức mạnh đoàn kết để thực hiện mục tiêu “Gìn giữ  tinh hoa -Nâng tầm vị thế” giá trị thương hiệu HABECO với tinh thần “Sức bật Việt Nam”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 03/3/2020 đến ngày 04/3/2020. Đây là sự kiện chính trị quan trọng được tiến hành vào thời điểm toàn thể cán bộ, Đảng viên, người lao động Tổng công ty đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020; tạo nền tảng vững chắc, mở ra triển vọng phát triển bền vững đối với Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo.

1. Thời gian, địa điểm, chương trình, chủ đề Đại hội

- Thời gian: Đại hội diễn ra trong 02 ngày từ ngày 03/3/2020 đến ngày 04/3/2020.

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Chủ đề Đại hội: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; Đổi mới, năng động, sáng tạo hoạt động sản xuất kinh doanh; Phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết để thực hiện mục tiêu “Gìn giữ tinh hoa – Nâng tầm vị thế” giá trị thương hiệu HABECO với tinh thần “Sức bật Việt Nam”.

- Chương trình:

+ Phiên trù bị: Diễn ra từ 8h – 11h00 ngày 3/3/2020::(1) Bầu Đoàn chủ tịch (2) Bầu Đoàn thư ký, (3) Bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, (4) Đoàn chủ tịch sẽ thông qua: Chương trình Đại hội, Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Báo cáo Quy chế bầu cử trong Đảng, Báo cáo đại biểu dự Đại hội, Phổ biến một số các vấn đề khác cần lưu ý.

+ Phiên chính thức: Khai mạc vào 7h30’ ngày 04/3/2020, gồm các nội dung chính sau: (1) Chào cờ, (2) Báo cáo kết quả Đại hội ngày làm việc thứ nhất, (3) Diễn văn khai mạc, (4) Đoàn đại biểu chúc mừng Đại hội, (5)Trình bày Báo cáo Thẩm tra tư cách đại biểu, (6) Trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, (7) Trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, (8) Đại hội thảo luận, (9) Đại biểu cấp trên phát biểu, (10) Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên, (11) Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, (12) Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, (13) Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, (14) Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất, (15) Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, (16) Cấp ủy, UBKT khóa mới ra mắt Đại hội, (17) Bầu Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020-2025, (18) Bầu Đoàn đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020-2025, (19) Tổng hợp ý kiến đống góp vào văn kiện Đại hội XIII, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, (20) Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội (21) Thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 (22) Bế mạc Đại hội (23) Chào cờ.

2. Thành phần

- Đại biểu mời: Đại biểu Bộ Công Thương, Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, các đồng chí là đại biểu đại diện cho 109 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty; Bí thư, Giám đốc các công ty con, các chuyên gia phát triển hệ thống marketing- bán hàng.

- Đại biểu chính thức: Đảng ủy triệu tập 190 đảng viên là Đại biểu chính thức đại diện cho 368 Đảng viên được bầu ở các cấp chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc.

3. Những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, sự đánh giá và ghi nhận kịp thời của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội (nay là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội), Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương; sự tin tưởng và ủng hộ của chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội các cấp và các cơ quan chức năng của địa phương trên mọi mặt công tác.

Ngoài những khó khăn nội tại, trong 05 năm vừa qua, sự thay đổi của các chính sách vĩ mô cùng với sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt,… đã có những ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ HABECO khóa III đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

- Doanh thu bình quân toàn Tổng công ty đạt 9.462 tỷ đồng, trong đó doanh thu Công ty mẹ đạt 7.240 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với giai đoạn 2010-2015.

  • Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ của Tổng công ty luôn giữ ở mức cao, bình quân hàng năm đạt 30%.

- Nộp ngân sách toàn Tổng công ty bình quân là 4.803 tỷ/năm tương ứng với mức tăng trưởng bình quân là 2,9%/năm, trong đó Công ty mẹ tăng bình quân 7,7%/năm.

- Thu nhập bình quân toàn Tổng công ty tăng bình quân 3,5%/năm, trong đó Công ty mẹ tăng bình quân 9,5%/năm.

3.2. Công tác xây dựng kế hoạch, điều hành sản xuất

Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng công ty.

3.3. Công tác tiêu thụ, thị trường, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh

  1. Đối với công tác thị trường, bán hàng

Giai đoạn 2015-2020, công tác thị trường, bán hàng đặc biệt được chú trọng và có nhiều quyết sách, chiến lược quan trọng; tăng cường các nguồn lực chất lượng cao cho công tác thị trường – bán hàng; áp dụng các mô hình và công nghệ quản lý mới (DMS, ERP) để tăng cường hiệu quả công tác bán hàng và phân phối; tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đẩy mạnh công tác tiêu thụ các sản phẩm bia của Việt Nam trên toàn quốc.

  1. Đối với công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu

Năm 2019, Tổng công ty đã ra mắt thành công nhận diện thương hiệu mới theo hướng hiện đại, phù hợp phong cách mới của của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Các sự kiện và hoạt động truyền thông của HABECO đã được đổi mới về nội dung và hình thức, đa dạng hóa, hướng tới sự trẻ trung, văn hóa, văn minh, hiện đại.

3.4. Công tác đầu tư phát triển

Công tác đầu tư được thực hiện theo chủ trương mở rộng năng lực sản xuất, đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, phục vụ công tác tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường, thương hiệu tại Công ty mẹ cũng như ở các Công ty con.

Một số dự án đầu tư lớn Tổng công ty đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua là: Dự án đầu tư dây chuyền chiết lon công suất 60.000 lon/giờ tại Nhà máy Bia Hà Nội-Mê Linh; Dự án dây chuyền chiết keg công suất 240 keg/giờ tại Nhà máy Bia Hà Nội-Hoàng Hoa Thám; Dự án hệ thống sản xuất bia thử nghiệm và phòng thí nghiệm tiêu chuẩn; Dự án Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại Tổng công ty (dự án ERP)...

3.5. Tình hình triển khai đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, tổ chức bộ máy

Thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2017- 2020, Tổng công ty đã kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ của các Phòng/Ban chuyên môn nghiệp vụ, các Nhà máy trực thuộc, các công ty thương mại.

Đối với các đơn vị đầu tư ngoài ngành, Tổng công ty đã thực hiện các thủ tục để tiến hành thoái vốn cũng như chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác thoái vốn được tuân thủ theo quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, lợi ích tối đa cho các cổ đông, trong đó có cổ đông Nhà nước.

Đối với kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại HABECO: Tổng công ty luôn thực hiện nghiêm túc và báo cáo kịp thời theo đúng sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương.

3.6. Công tác quản trị tài chính

Công tác quản trị tài chính đã được thực hiện tốt thông qua việc tổ chức bộ máy, xây dựng các công cụ quản trị tài chính. Nhờ vậy, tình hình tài chính của HABECO vẫn đảm bảo an toàn, bảo toàn và phát triển vốn. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn Nhà nước của Công ty mẹ đạt bình quân 30,5% và của toàn Tổng công ty đạt 29,49%.

3.7. Công tác quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm, nghiên cứu khoa học

Công tác quản lý kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm xuyên suốt toàn Tổng công ty được làm thường xuyên theo quy trình chặt chẽ. Ngoài ra, công tác nghiên cứu sản phẩm mới cũng được triển khai, các sản phẩm mới như Hà Nội Premium, Hanoi Bold, Hanoi Light... đã được đưa ra thị trường nhằm đa dạng hóa sản phẩm, bước đầu đã đạt những thành công nhất định.

3.8. Công tác sáng kiến, cải tiến, tiết kiệm

Phong trào thi đua lập sáng kiến cải tiến đã được thúc đẩy tại tất cả các phòng, ban, viện tại Tổng công ty cũng như các Nhà máy trực thuộc. Ngoài giá trị về kinh tế (hàng chục tỷ đồng mỗi năm), các sáng kiến cải tiến còn góp phần nâng cao chất lượng công việc, an toàn lao động tại Tổng công ty và các Nhà máy trực thuộc. Các sáng kiến ngày càng phong phú, đa dạng và đóng góp hiệu quả cho sự phát triển chung của Tổng công ty.

3.9. Lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh; phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường đạt được những kết quả quan trọng

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tổng công ty đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, cơ quan công an địa phương, hoàn thành tốt việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tổng công ty đã chi cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ bình quân 350 triệu đồng/năm.

Từ năm 2015-2020, Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty liên tục được Ban Chỉ huy quân sự Quận Ba Đình đánh giá là đơn vị tiên phong, gương mẫu và thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh.

Công tác phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp thường xuyên được quan tâm, thực hiện tốt. Tổng công ty đã thành lập 02 đội phòng cháy, chữa cháy với 80 đội viên được kiện toàn hàng năm; dành 2,5 tỷ đồng đầu tư mua sắm trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và 2 tỷ đồng cho công tác môi trường trong nhiệm kỳ.

3.10. Xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp

Trong những năm qua, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã luôn quan tâm xây dựng, phát triển Văn hóa HABECO. Năm 2019, HABECO đã thay đổi nhận diện thương hiệu mới và xác định giá trị cốt lõi là:

Hội nhập nhưng vẫn riêng một bản sắc

Am hiểu nhưng không ngừng nghiên cứu

Bền bỉ nhưng sẵn sàng bứt phá

Ép nỗ lực để không ngừng phát triển

Chung ước mơ để cùng nhau đi tới

Ôm chí lớn cho một tầm cao mới

Thông điệp truyền thông của thương hiệu mới HABECO: “Sức bật Việt Nam” tôn vinh tầm nhìn, sứ mệnh và mong muốn của HABECO gắn liền sự phát triển của doanh nghiệp với sự phát triển của Hà Nội đương đại, đại diện cho những nỗ lực không ngừng vươn tầm của Việt Nam.

3.11. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều đổi mới, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả

a. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức được quan tâm hàng đầu; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được kết quả tích cực.

Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khóa XII đến cán bộ, Đảng viên trong Tổng công ty. Mỗi đợt học tập, số lượng Đảng viên dự học đạt tỷ lệ trung bình từ 90 đến 95%/tổng số Đảng viên toàn Đảng bộ.

Từ 2015-2020, Đảng ủy cũng đã đã tổ chức 05 đợt sinh hoạt chuyên đề cho Đảng viên toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Tổng công ty đã cử cán bộ chủ chốt tham dự các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, cử 08 đồng chí cán bộ quản lý đi đào tạo cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; 124 quần chúng ưu tú được cử đi học các lớp bồi dưỡng, tìm hiểu về Đảng, 52 quần chúng được cử đồng chí đi học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới; tổ chức 02 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho tổng số 90 đồng chí chi ủy viên các chi bộ trực thuộc.

b. Đảng ủy Tổng công ty thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, Đảng viên.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” Đảng bộ Tổng công ty đã thu được những kết quả tích cực. Công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, Đảng viên được thực hiện tốt. Hằng năm, tổ chức Đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân đạt 92%.

Công tác đánh giá cán bộ phục vụ công tác quy hoạch, sắp xếp cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ. Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Kết quả quy hoạch cán bộ của Đảng ủy Tổng công ty đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên gắn với quy hoạch có nhiều đổi mới theo chức danh, vị trí việc làm. Các kiến thức đào tạo được áp dụng trong thực tế, đã mang lại hiệu quả cao.

Công tác kiện toàn, bổ sung cấp ủy; việc điều động, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành đúng quy định, bám sát yêu cầu thực tiễn. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã kiện toàn, bổ sung kịp thời 06 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, và kiện toàn chức danh Bí thư và 02 Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty. Sau kiện toàn, Đảng ủy đã thực hiện phân công lại nhiệm vụ đối với các đồng chí cấp ủy viên, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trên tất cả các mặt công tác.

Nhờ làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, trong nhiệm kỳ, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ của Tổng công ty luôn được thực hiện chủ động, kịp thời, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, đã bổ nhiệm mới 07 đồng chí, bổ nhiệm lại 04 đồng chí vào chức danh Lãnh đạo; bổ nhiệm mới 52 đồng chí, bổ nhiệm lại 28 đồng chí cán bộ quản lý cấp trung.

Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư. 100% Đảng viên được tạo điều kiện nắm bắt thông tin, được thảo luận trong quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 05 đợt sinh hoạt chuyên đề về: Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; ý thức trách nhiệm của người Đảng viên đối với cộng đồng... Việc đổi mới nội dung sinh hoạt theo chuyên đề đã tạo không khí phấn khởi mới, động viên cán bộ, Đảng viên và người lao động nỗ lực thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng năng suất lao động.

Về công tác phát triển Đảng viên mới: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ phát triển được thêm 90 Đảng viên mới, đạt 130% Nghị quyết Đại hội III đề ra.

100% Đảng viên thuộc Đảng bộ được giới thiệu, tham gia sinh hoạt hai chiều tại nơi cư trú theo Qui định 76-QĐ/TW.

Tỷ lệ Đảng viên được đánh giá, phân loại hằng năm đạt 100%, trong đó tỷ lệ Đảng viên hoàn thành xuất sắc được Đảng ủy Tổng công ty khen thưởng bình quân là 19,8%; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân 74,57%/năm; tỷ lệ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm 5,2%; Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,43 %.

Đảng bộ Tổng công ty được Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Khối khen thưởng “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh - tiêu biểu” nhiều năm liền.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và phòng chống tham nhũng được quan tâm thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định.

Việc quản lý Đảng viên đi học tập, công tác nước ngoài, Đảng viên có con học tập, công tác tại nước ngoài đều được thực hiện nghiêm túc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã thực hiện tổng hợp, ghi chép được 202 trường hợp báo cáo theo Điều 8 của Quy định 57, nay là Quy định 126.

c. Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Trong nhiệm kỳ, đã tiến hành kiểm tra/giám sát 120 lượt đối với các chi bộ trực thuộc theo các nội dung trên. Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cho thấy đa số chi bộ đã triển khai quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; có xây dựng chương trình, cụ thể hóa nghị quyết của Cấp ủy thành kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Về tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng ở từng đơn vị: Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công, gắn với thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo kế hoạch đã đề ra. Công khai, minh bạch trong thực hiện các hoạt động của Tổng công ty. Thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ các quy định: tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... Việc thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập tại Tổng công ty hằng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

d. Công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Kết quả hoạt động Công đoàn Tổng công ty

Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; thực hiện chức năng tham gia quản lý, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế Dân chủ, Nội quy Lao động, các quy chế của Tổng công ty, đảm bảo đầy đủ việc làm, thu nhập, phúc lợi xã hội và các chế độ liên quan đến CNLĐ.

Hằng năm, Công đoàn phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; thực hiện xây dựng “nếp sống văn hóa, văn minh công nghiệp”. Các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao cũng được duy trì tổ chức hằng năm, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, nâng cao sức khoẻ, xây dựng đời sống tinh thần, văn hoá doanh nghiệp

Công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội tiếp tục thực hiện với hiệu quả cao và ngày càng thiết thực. Trong 5 năm qua, các chương trình như: chăm sóc trẻ mồ côi, phục dưỡng 13 mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ các quỹ xã hội của Trung ương và địa phương, ngành Công Thương và một số hoạt động từ thiện xã hội khác... Trung bình mỗi năm, đã ủng hộ từ thiện khoảng 5 tỷ đồng, tổng số kinh phí từ thiện thực hiện trong 5 năm là 29,107 tỷ đồng.

Với những kết quả hoạt động tích cực, hiệu quả, Công đoàn Tổng công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen, tặng Cờ thi đua liên tục các năm 2015, 2016, 2017, 2018, được Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng cờ năm 2019.

Kết quả hoạt động Đoàn Thanh niên Tổng công ty

Đảng ủy thường xuyên quan tâm công tác thanh niên, lãnh đạo công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ, tạo điều kiện và cơ hội cho thanh niên phấn đấu và cống hiến; trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp 35 đoàn viên, thanh niên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên đã tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn; các hoạt động góp phần quảng bá thương hiệu gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Habeco; các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội cũng được tổ chức tốt như: “Hiến máu nhân đạo”, “Tiếp sức mùa thi” “Giờ Trái Đất”, “Ánh sáng đường quê” …

Từ năm 2015 đến năm 2020, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Tổng công ty liên tục giữ vững danh hiệu luôn là lá cờ đầu, đơn vị tiên tiến xuất sắc, được Thành đoàn Hà Nội và Đoàn Khối khen tặng.

Kết quả hoạt động Hội Cựu chiến binh Tổng công ty

Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước Giải khát Hà Nội được thành lập từ năm 2017. Sau khi ổn định tổ chức, bộ máy, Đảng ủy lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Năm 2018, Hội Cựu chiến binh Tổng công ty được tặng danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4. Bài học kinh nghiệm và mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Luôn có sự đồng thuận, nhất trí cao của cấp ủy và Lãnh đạo Tổng công ty trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đội ngũ cán bộ, Đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu.

Đảng bộ Tổng công ty đã kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp và những thành tựu của Tổng công ty trong gần 130 năm qua.

Bộ máy tổ chức, công tác cán bộ thường xuyên được kiện toàn, củng cố, không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện.

Hệ thống văn bản quản trị thường xuyên được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện phù hợp thực tiễn, đúng luật. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh và hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn linh hoạt với nhiều giải pháp đồng bộ, có sự đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời.

Nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được thực hiện tốt, luôn sâu sát gần gũi và lắng nghe ý kiến cán bộ, Đảng viên, quần chúng, vận động, động viên quần chúng yên tâm công tác.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tổng công ty xác định mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; Đổi mới, năng động, sáng tạo hoạt động sản xuất kinh doanh; Phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết để thực hiện mục tiêu “Gìn giữ tinh hoa-Nâng tầm vị thế” giá trị thương hiệu HABECO với tinh thần “Sức bật Việt nam”.

Sau khi hoàn thành Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tổng công ty sẽ tiếp tục thông tin về kết quả Đại hội trên trang thông tin điện tử chính thức tại địa chỉ www.habeco.com.vn.