Thông báo kết quả tuyển dụng đợt 1/2017

Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội thông báo kết quả tuyển dụng đợt 1/2017 đối với vị trí Kỹ sư Điện-tự động hóa như sau:

Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội thông báo kết quả tuyển dụng đợt 1/2017 đối với vị trí Kỹ sư Điện-tự động hóa như sau:

1. Quách Đình Hải - năm sinh: 1984

2. Đào Quang Vinh - năm sinh: 1992