THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 1/2018

Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội thông báo tuyển dụng:

Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội thông báo tuyển dụng:

01 Kỹ sư Công nghệ Thông tin
01 Chuyên viên Thư ký tổng hợp
(Yêu cầu chi tiết xem tại đây)

Nhận hồ sơ: qua email tuyendung@habeco.com.vn , HS gồm:
- Đơn dự tuyển (theo mẫu download tại đây);
- Bản scan bằng tốt nghiệp, bảng điểm, các văn bằng liên quan (nếu có)
- Bản scan ảnh 4x6 (kiểu làm CMT)
Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 20/01/2018
Lưu ý:
- Người lao động hiện đang làm việc tại Tổng công ty có nhu cầu dự tuyển để chuyển vị trí công việc: nộp đơn có ý kiến của Trưởng bộ phận hiện tại và bản photo các văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến yêu cầu của vị trí dự tuyển về phòng TCLĐ trước ngày 20/01/2018.