Thông báo kết quả tuyển dụng đợt 2-3/2017

Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội thông báo kết quả tuyển dụng đợt 2-3/2017 như sau:

Đợt 2/2017- vị trí Kỹ sư quản lý kỹ thuật công nghệ

1. Nguyễn Thị Hồng Hạnh - năm sinh: 1992

2. Vũ Trọng Huy- năm sinh: 1994

3. Phạm Thị Thùy - năm sinh: 1994

4. Nguyễn Hồng Thái- năm sinh: 1994

Đợt 3/2017- vị trí Chuyên viên truyền thông, báo chí, quan hệ công chúng

1. Bùi Quỳnh Anh- năm sinh: 1992