Tin Doanh Nghiệp


Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội họp báo chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Sáng nay, 23/4/2019 tại Hà Nội, Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã họp báo công bố nhận diện thương hiệu mới.