Tin Doanh Nghiệp


Lễ công bố và trao quyết định nhân sự đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội

Ngày 12/6/2018, tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco), Bộ Công Thương công bố và trao các quyết định nhân sự đại diện Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại Habeco.